[EFS] Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla WUP

Dokument

Wzór - Umowa PUP - 6.1 RPO - czystopis_28_10_2019.docx

docx 156 KB

Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:
Osi priorytetowej
6 Regionalny rynek pracy Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy