[EFS] Porozumienie o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego