Przejdź do komentarzy

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Finansowanie: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Nr UZP: 97753-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-06-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-06-30 10:30:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Informacja o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego