Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 7 września 2016 r. zatwierdził zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

Uchwała nr 129/1668/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 125/1620/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatow na ekspertów w ramach Dziatania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020