Przejdź do komentarzy

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 800 736,40 zł.

 

Tabela