Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 14 listopada 2016 roku zakończyła się ocena formalna 80 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priotyterowa 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 72 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 366 767 957,98 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  237 000 346,47 PLN.

Negatywnie oceniono 6 wniosków.

Jeden Wnioskodawca zrezygnował z udziału w konkursie w trakcie oceny formalnej.

Załączniki

Lista projektów pozytywnie ocenionych w ocenie formalnej

Lista projektów negatywnie ocenionych w ocenie formalnej

Lista rezygnacji po ocenie formalnej