Przejdź do komentarzy

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w dniu 21.06.2016 Zarząd Województwa Lubuskiego przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 na dzień 28.06.2016 r.