Przejdź do komentarzy

Platforma dialogu pomiędzy środowiskiem biznesowym, naukowym i administracją to główne założenie Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 30 marca br. w Zielonej Górze. Organizatorem wydarzenia będzie Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak, współorganizatorami: prof. ekonomii Dariusz Rosati, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr hab. Waldemar Sługocki, senator RP.

Głównym tematem spotkania będzie omówienie innowacyjnych trendów rozwojowych  w obszarze gospodarki oraz możliwości wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich. W ramach Kongresu przewidziano debatę z udziałem przedstawicieli departamentów unijnych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców na temat komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy biznesu z nauką oraz dostosowania edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków unijnych.

W spotkaniu udział wezmą lubuscy przedsiębiorcy, parlamentarzyści, radni województwa lubuskiego, samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 22 marca 2016 r. drogą mailową na adres: coi@lubuskie.pl lub pod numerem telefonu 68 456 54 25.