Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
Od 8 czerwca 2017 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony dla innowacje na MŚP. Jest to wsparcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Nabór wniosków potrwa do 8 lutego 2018 roku. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł. Dofinansowanie może wynieść do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniu firmę dzięki nowym technologiom, ochroną własność, wsparciem profesjonalnych instytucji z zakresu innowacji PARP organizuje spotkania informacyjne. Najbliższe odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Lublinie.  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie PARP:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-konkurs-i-rok-2017

Informację przygotował Sergiusz Łukasiewicz