Wydawca treści

Powrót

Zakończenia oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem 22 stycznia 2020 r. oceny formalnej 5 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskały 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 40 539 032, 25 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 29 446 105,78 PLN.

Negatywnie oceniono 2 projekty.

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny