Dokument

Lista projektów realizowanych w ramach RPO - Lubuskie 2020 (03.12.2018 r.)

xlsx 29.48 MB

Każda z instytucji zarządzających programami finansowanymi z funduszy polityki spójności ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy informacje na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Programu. Celem naszym jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Wersje archiwalne:

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stan na 1.05.2018 r.)

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stan na 03.12.2017 r.)

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stan na 12.05.2017 r.)

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stan na 30.11.2016 r.)

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stan na 01.05.2016 r.)

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stan na 01.12.2015 r.)