Kontakt

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Są to:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020.

Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania departamentu związane  z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania Departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.5

65-043 Zielona Góra

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

68 45 65 278 (fax)

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo Departamentu

Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu

Monika Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Agnieszka Zatorska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Małgorzata Mizera-Wołowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu

 

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

DIZ.VIII Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Małgorzata Niedziela - Główny specjalista, tel. 68 45 65 171, 68 45 65 172

sekretariat.diz@lubuskie.pl

 

DIZ.I Wydział Zarządzania RPO

Małgorzata Seńków - p. o. Kierownika Wydziału, tel. 68 45 65 170, m.senkow@rpo.lubuskie.pl

Marta Czarnecka-Susłowicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258, m.czarnecka@rpo.lubuskie.pl

Mirosława Dudarska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 173, m.dudarska@lubuskie.pl

Jan Rzeszotnik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258, j.rzeszotnik@rpo.lubuskie.pl

Jolanta Feruś - Główny specjalista, tel. 68 45 65 583, j.ferus@rpo.lubuskie.pl

Kamila Szczepańczyk - Główny specjalista, tel. 68 45 65 105, k.szczepanczyk@rpo.lubuskie.pl

Aleksander Jodkowski - Inspektor, 68 45 65 173, a.jodkowski@rpo.lubuskie.pl

Kamila Krawczyk - Inspektor, 68 45 65 583, k.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Monika Andrykiewicz - Podinspektor, 68 45 65 758, mo.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.II Wydział Finansowy

Barbara Der - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 160, b.der@rpo.lubuskie.pl

Barbara Daleka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 175, b.daleka@rpo.lubuskie.pl

Renata Klauza - Główny specjalista, tel. 68 45 65 129, r.klauza@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Kuźniar - Główny specjalista, tel. 68 45 65 174, t.kuzniar@rpo.lubuskie.pl

Angelika Kociołek - Inspektor, tel. 68 45 65 754, a.kociolek@rpo.lubuskie.pl

Paulina Makuch - Inspektor, tel. 68 45 65 174, p.makuch@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Prządka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 174, k.przadka@rpo.lubuskie.pl

Anna Jakubiszak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 168, a.jakubiszak@rpo.lubuskie.pl

Iwona Zimoch - Główny specjalista, tel. 68 45 65 129, i.zimoch@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.III Wydział Monitorowania i Ewaluacji

Halina Bekulard-Saletnik - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 177, h.bekulard@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Witkiewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166, m.witkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Radosław Wędrychowicz - Inspektor, tel. 68 45 65 167, r.wedrychowicz@rpo.lubuskie.pl

Konrad Grzegrzółka - Podinspektor, tel. 68 45 65 167, k.grzegrzolka@rpo.lubuskie.pl

Krystyna Górnicka - Inspektor, tel. 68 45 65 167, k.gornicka@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.IV Wydział Informacji i Promocji

Paweł Siarkiewicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 311, p.siarkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Aleksandra Mitela-Grzybek - Główny specjalista, tel. 68 45 65 110, a.grzybek@lubuskie.pl

Wojciech Königsberg - Główny specjalista, tel. 68 45 65 521, w.konigsberg@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Krasowski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 521, k.krasowski@rpo.lubuskie.pl

Łukasz Cyruk - Inspektor, tel. 68 45 65 251, l.cyruk@rpo.lubuskie.pl

Marta Nieradka - Inspektor, tel. 68 45 65 119, m.nieradka@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Domasz-Domaszewicz - m.domasz-domaszewicz@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.V Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej

Tomasz Kosowicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 107, t.kosowicz@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Jakubik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108, k.jakubik@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Szkoda - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108, a.szkoda@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Żmuda-Kijowska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 109, a.zmuda@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.VI Wydział Planowania Strategicznego

Tomasz Przybyła - p.o. Kierownika, Główny specjalista, tel. 68 45 65 455, t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Barłomiej Kobiernik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 254, b.kobiernik@rpo.lubuskie.pl

Jacek Dobrowolski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 254, j.dobrowolski@lubuskie.pl

Adrian Mirosławski - Inspektor, tel. 68 45 65 463, a.miroslawski@lubuskie.pl

Arkadiusz Barylak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 176, a.barylak@rpo.lubuskie.pl

Marta Kolczyńska - m.kolczynska@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.VII  Wydział ds. Certyfikacji

Magdalena Augustyn – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 755, m.augustyn@lubuskie.plm.jagoda@lubuskie.pl

Małgorzata Drapińska-Makarowicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 185, m.makarowicz@lubuskie.pl

Małgorzata Mankiewicz-Sztyma – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 165, m.sztyma@lubuskie.pl

Justyna Grycz – Inspektor, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 165, j.grycz@lubuskie.pl

Ewelina Piątkiewicz – Inspektor, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195, e.piatkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Karolina Tartakowska – Pomoc administracyjna, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195, k.tartakowska@rpo.lubuskie.pl.

Katarzyna Witosławska – Podinspektor, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195, k.witoslawska@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.IX  Stanowisko ds. Systemu Informatycznego

 

 

2. Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 33

65-043 Zielona Góra sekretariat.dfr@lubuskie.pl

68 45 65 106

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15 30

 

Kierownictwo Departamentu

Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu

Agata Wdowiak - Zastępca Dyrektora Departamentu

Rajmund Binek - Zastępca Dyrektora Departamentu

Daniel Roguski - Zastępca Dyrektora Departamentu

 

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

68 45 65 100, 68 45 65 106

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Sabina Skwarek - Podinspektor, 68 45 65 106

Dariusz Michalak - Pomoc administracyjna, 68 45 65 150, fax (68) 456 51 01

Adam Sadura - Inspektor, 68 45 65 100, 68 45 65 106

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

 

DFR.I Wydział Koordynacji Wdrażania EFRR

Grzegorz Prucnal - Kierownik Wydziału, 68 45 65 116, g.prucnal@rpo.lubuskie.pl

Piotr Raczykowski - Główny specjalista, 68 45 65 115, p.raczykowski@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Noskowicz - Główny specjalista, 68 45 65 120, m.noskowicz@rpo.lubuskie.pl

Daniel Roguski - Główny specjalista, 68 45 65 120, d.roguski@rpo.lubuskie.pl

Ewa Wachnik,  Główny specjalista, 68 45 65 126, e.wachnik@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Kozłowska - Inspektor, 68 45 65 114, k.kozlowska@rpo.lubuskie.pl

Teresa Błaszczak - Inspektor, 68 45 65 142, t.blaszczak@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.II Wydział Instrumentów Finansowych

Edyta Jenek - Kierownik Wydziału, 68 45 65 162, e.jenek@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Bidiak-Brąś - Główny specjalista, 68 45 65 136, k.bidiak-bras@rpo.lubuskie.pl

Ilona Howis – Inspektor, 68 45 65 182, i.howis@rpo.lubuskie.pl

Barbara Lubin-Tatarek - Inspektor, 68 45 65 182, b.lubin@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.III Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

Katarzyna Wasilewska - p.o. Kierownika Wydziału - Główny specjalista, 68 45 65 154, k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

Lidia Kłobut - Główny specjalista, 68 45 65 117, l.klobut@rpo.lubuskie.pl

Justyna Szczepaniak - Główny specjalista, 68 45 65118, j.szczepaniak@rpo.lubuskie.pl

Grzegorz Sztyma - Główny specjalista, 68 45 65 145, g.sztyma@rpo.lubuskie.pl

Lidia Olszewska - Główny specjalista, 68 45 65 127, l.olszewska@rpo.lubuskie.pl

Marta Szumacher - Inspektor, 68 45 65 124, m.szumacher@rpo.lubuskie.pl

Kamila Kaziów - Laskowska - Inspektor, 68 45 65 124, k.laskowska@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Patyk - Inspektor, 68 45 65 180, s.patyk@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Salak - Inspektor, 68 45 65 118, m.salak@rpo.lubuskie.pl

Iwona Chamera - Inspektor, 68 45 65 180, i.chamera@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Ogorzałek - Inspektor, 68 45 65 180, a.ogorzałek@rpo.lubuskie.pl

Justyna Bieniasz – Inspektor, 68 45 65 190, j.bieniasz@rpo.lubuskie.pl.

 

DFR.IV. Wydział Kontroli

Anna Dobrowolska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 137, a.dobrowolska@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Wojtkowiak - Główny specjalista - koordynator, 68 45 65 122, m.wojtkowiak@rpo.lubuskie.pl

Marta Jankowiak-Romanowska - Główny specjalista, 68 45 65 122, m.jankowiak@rpo.lubuskie.pl

Joanna Czapla - Główny specjalista, 68 45 65 222, j.czapla@rpo.lubuskie.pl

Karolina Mrozek - Główny specjalista, 68 45 65 123, k.mrozek@rpo.lubuskie.pl

Michał Tagowski - Główny specjalista, 68 45 65 222, m.tagowski@rpo.lubuskie.pl

Karolina Rachwał - Inspektor, 68 45 65 222, k.rachwal@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Racinowski - Inspektor, 68 45 65 222, k.racinowski@rpo.lubuskie.pl

Anna Maria Włodarczyk - Inspektor, 68 45 65 133, am.wlodarczyk@rpo.lubuskie.pl

Marta Macutkiewicz - Inspektor, 68 45 65 222, m.macutkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Blajer - Inspektor, 68 45 65 222, k.blajer@rpo.lubuskie.pl

Angelika Tenenbaum - Inspektor, 68 45 65 158, a.tenenbaum@rpo.lubuskie.pl

Ewa Budakowska - Inspektor, 68 45 65 134, e.budakowska@rpo.lubuskie.pl

Monika Ogrodnik - Inspektor, 68 45 65 196, m.ogrodnik@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Westler - Główny specjalista, 68 45 65 134, s.westler@rpo.lubuskie.pl

Dariusz Tarnas - Inspektor, 68 45 65 196, d.tarnas@rpo.lubuskie.pl,

 

 

DFR.V Wydział Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej

Maciej Andrykiewicz - Kierownik Wydziału, 68 45 65 152, m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl

Michał Klim - Główny specjalista, 68 45 65 152, m.klim@rpo.lubuskie.pl

Joanna Hładka - Główny Specjalista, 68 45 65 102, j.hladka@rpo.lubuskie.pl

Łukasz Krawczyk - Główny Specjalista, 68 45 65 164, l.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Marcin Banaszak - Główny specjalista, 68 45 65 102, m.banaszak@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Hrechorecki - Inspektor, 68 45 65 164, t.hrechorecki@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.VI Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych

Angelika Mokrzycka - Kierownik Wydziału, 68 45 65 148, a.mokrzycka@rpo.lubuskie.pl

Justyna Ciszyńska - Główny specjalista, 68 45 65 138, j.ciszynska@rpo.lubuskie.pl

Marta Maliszewska - Główny specjalista, 68 45 65 149, m.maliszewska@rpo.lubuskie.pl

Linda Ładysz - Inspektor, 68 45 65 139, l.ladysz@rpo.lubuskie.pl

Hanna Hyla – Inspektor, 68 45 65 149, h.hyla@rpo.lubuskie.pl

Ewelina Kołodziejczyk - Podinspektor, 68 45 65 138, e.kolodziejczyk@rpo.lubuskie.pl

Karolina Balcerek - Inspektor, 68 45 65 132, k.balcerek@rpo.lubuskie.pl

Alicja Pracuk - Inspektor, 68 45 65 139, a.pracuk@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Andres - Podinspektor, 68 45 65 153, k.andres@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.VIII. Wydział ds. Wniosków o Płatność (kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00)

Krzysztof Hrechorecki - Kierownik Wydziału, 68 45 65 131, k.hrechorecki@rpo.lubuskie.pl

Aneta Gawron - Główny Specjalista - Koordynator, 68 45 65 147, a.gawron@rpo.lubuskie.pl

Anna Wilińska - Inspektor, 68 45 65 155, a.wilinska@rpo.lubuskie.pl

Anna Antkowiak-Łojko - Inspektor, 68 45 65 113, a.antkowiak-lojko@rpo.lubuskie.pl

Anita Kubala - Inspektor, 68 45 65 156, a.kubala@rpo.lubuskie.pl

Barbara Krulikowska - Inspektor, 68 45 65 157, b.krulikowska@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Skrzyczewska - Inspektor, 68 45 65 141, a.skrzyczewska@rpo.lubuskie.pl

Joanna Kubala - Podinspektor, 68 45 65 147, j.kubala@rpo.lubuskie.pl

Karolina Sieracka - Inspektor, 68 45 65 192, k.sieracka@rpo.lubuskie.pl

Arkadiusz Milto – Inspektor, 68 45 65 759, a.milto@rpo.lubuskie.pl

Joanna Muszyńska – Inspektor, 68 45 65 192, j.muszynska@rpo.lubuskie.pl

Monika Ponulak – Inspektor, 68 45 65 141, m.ponulak@rpo.lubuskie.pl

Joanna Huczek – Podinspektor, 68 45 65 194, j.huczek@rpo.lubuskie.pl

Ewa Gąsiorowska-Mackiewicz – Główny specjalista, 68 45 65 756, e.gasiorowska@lubuskie.pl

Monika Abrahamowicz - Główny Specjalista, 68 45 65 190, m.abrahamowicz@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Antoszewska - Inspektor, 68 45 65 769, a.antoszewska@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.IX Wydział Finansów

Marcin Brandyk - Kierownik Wydziału, 68 45 65 563,  m.brandyk@rpo.lubuskie.pl

Krawczyk Bogumiła - Inspektor, 68 45 65 155, b.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Wojciechowska Katarzyna - Inspektor, 68 45 65 193, k.wojciechowska@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.X Wydział Inwestycji Środowiskowych

Kuchta Izabela - Kierownik Wydziału, 68 45 65 140, i.kuchta@rpo.lubuskie.pl

Tomasik Ewelina - Główny specjalista, 68 45 65 159, e.tomasik@rpo.lubuskie.pl

Szmagliński Piotr - Główny specjalista, 68 45 65 112, p.szmaglinski@rpo.lubuskie.pl

Aniśkiewicz Maciej - Podinspektor, 68 45 65 112, m.aniskiewicz@rpo.lubuskie.pl

Król Paulina - Główny specjalista, 68 45 65 135, p.krol@rpo.lubuskie.pl

Agata Mrozińska – Inspektor, 68 45 65 125, a.mrozinska@rpo.lubuskie.pl

Kamila Wojtkowiak – Inspektor, 68 45 65 135, k.wojtkowiak@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Mądrowska - Inspektor, 68 45 65 103, k.madrowska@rpo.lubuskie.pl

 

3. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania departamentu związane  z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 1.25

65-043 Zielona Góra

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15 30

 

Kierownictwo Departamentu

Joanna Ejsmont – Dyrektor Departamentu

Małgorzata Jażdżewska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Andrzej Wojnakowski - Zastępca Dyrektora Departamentu

Adam Misiaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314, 68 45 65 326 fax. 68 45 65 350

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych
sekretariat.dfs@lubuskie.pl

Emilia Pawłowska - Inspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326 e.pawlowska@rpo.lubuskie.pl

Anna Zielińska - Podinspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326 a.zielinska@rpo.lubuskie.pl

fax. 68 45 65 350

 

 

DFS.I Wydział Wyboru Projektów EFS

Łukasz Raubo - Kierownik Wydziału, 68 45 65 559, l.raubo@rpo.lubuskie.pl

Sebastian Cielecki - Pomoc administracyjna, 68 45 65 432, s.cielecki@rpo.lubuskie.pl

Emilia Ciupina, Podinspektor, 68 456 54 32, e.ciupina@rpo.lubuskie.pl

Anna Gintrowska - Podinspektor, 68 45 65 338, a.gintrowska@rpo.lubuskie.pl

Iwona Goj - Podinspektor,  68 45 65 338, i.goj@rpo.lubuskie.pl

Mirosław Janecki - Główny specjalista, 68 45 65 432, m.janecki@rpo.lubuskie.pl

Anna Janiak - Podinspektor,  68 45 65 751, a.janiak@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Korochoda-Pabierowska – Inspektor, 68 45 65 338,s.korochoda@rpo.lubuskie.pl

Lidia Lechocka - Podinspektor, 68 45 65 432, l.lechocka@rpo.lubuskie.pl

Kamila Szymonowicz- Podinspektor,  68 45 65 338, k.szymonowicz@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.II Wydział Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS

Anna Herzog - Kierownik Wydziału, 68 45 65 316, a.herzog@rpo.lubuskie.pl

Józef Bołbot - Główny specjalista, 68 45 65 330, j.bolbot@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Kruk – Inspektor, 68 45 65 312, a.kruk@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Niesyn - Podinspektor, 68 45 65 312, s.niesyn@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Nowicka - Inspektor, 68 45 65 312, m.nowicka@rpo.lubuskie.pl

Bartosz Oczkowski - Inspektor, 68 45 65 315, b.oczkowski@rpo.lubuskie.pl

Anna Stefanowicz - Inspektor, 68 45 65 558, a.stefanowicz@rpo.lubuskie.pl

Anna Zawadzka - Główny specjalista, 68 45 65 558, a.zawadzka@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.III Wydział Kontroli EFS

Karolina Głazowska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 437, k.glazowska@rpo.lubuskie.pl

Paulina Bogucka - Inspektor, 68 45 65 436, p.bogucka@rpo.lubuskie.pl

Joanna Chyszpolska - Inspektor, 68 45 65 436, j.chyszpolska@rpo.lubuskie.pl

Patrycja Dziewa-Sobiesiak - Inspektor, 68 45 65 429, p.dziewa-sobiesiak@rpo.lubuskie.pl

Henryk Kasiński - Główny specjalista, 68 45 65 334, h.kasinski@rpo.lubuskie.pl

Aleksandra Krupko - Podinspektor, 68 45 65 349, a.krupko@rpo.lubuskie.pl

Iwona Majorek - Inspektor, 68 45 65 349, i.kaminska@rpo.lubuskie.pl

Robert Morkowski - Inspektor, 68 45 65 429, r.morkowski@rpo.lubuskie.pl

Beata Poźniak - Inspektor, 68 45 65 349, b.pozniak@rpo.lubuskie.pl

Dominika Skrzynecka – Podinspektor, 68 45 65 436, d.skrzynecka@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Tracz - Inspektor, 68 45 65 436, s.tracz@rpo.lubuskie.pl

Wiszniewski Adam – Podinspektor, 68 45 65 436, a.wiszniewski@rpo.lubuskie.pl

Paweł Wójtowicz - Inspektor, 68 45 65 334, p.wojtowicz@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.V Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS 

Dembiński Piotr – Kierownik Wydziału, 68 45 65 428, p.dembinski@rpo.lubuskie.pl

Monika Andrykiewicz - Podinspektor, 68 45 65 318, m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl

Piotr Gaweł - Inspektor, 68 45 65 431, p.gawel@rpo.lubuskie.pl

Grzegorz Jasiczek - Główny specjalista, 68 45 65 318, g.jasiczek@rpo.lubuskie.pl

Monika Orlak - Inspektor, 68 45 65 563, m.orlak@rpo.lubuskie.pl

Karolina Szczygieł - Główny specjalista, 68 45 65 431, k.szczygiel@rpo.lubuskie.pl

Ewa Fila-Merena - Główny specjalista, 68 45 65 318, e.fila-merena@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VI Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS

Ewelina Bielawska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 324 , e.bielawska@rpo.lubuskie.pl

Sebastian Anczura - Inspektor, 68 45 65 431, s.anczura@rpo.lubuskie.pl

Anna Lewicka - Główny specjalista, 68 45 65 424, a.lewicka@rpo.lubuskie.pl

Justyna Sobina - Inspektor, 68 45 65 424, j.sobina@rpo.lubuskie.pl

Bartłomiej Walkowski - Inspektor, 68 45 65 439, b.walkowski@rpo.lubuskie.pl

Jacek Wawer - Inspektor, 68 45 65 439, j.wawer@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VII Wydział Równowagi Społecznej EFS

Ewa Kuzak-Plekaniec - Kierownik Wydziału, 68 45 65 184, e.plekaniec@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Filipiuk-Czesnowicz - Inspektor, 68 45 65 427, m.filipiuk@rpo.lubuskie.pl

Bogumił Hoder - Inspektor, 68 45 65 347, b.hoder@rpo.lubuskie.pl

Ewa Kęsek - Inspektor, 68 45 65 347, e.kesek@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Rudzka - Inspektor, 68 45 65 444, m.rudzka@rpo.lubuskie.pl

Anna Sądel - Główny specjalista, 68 45 65 427, a.sadel@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Sommer - Inspektor, 68 45 65 347, m.sommer@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Burliga - Inspektor, 68 45 65 444, m.burliga@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS

Leszek Piechowiak - Kierownik Wydziału, 68 45 65 561, l.piechowiak@rpo.lubuskie.pl

Grabińska Aneta – Inspektor, 68 45 65 313, a.grabinska@rpo.lubuskie.pl

Leszek Kucz - Inspektor, 68 45 65 313, l.kucz@rpo.lubuskie.pl

Piotr Pukanty - Inspektor, 68 45 65 438, p.pukanty@rpo.lubuskie.pl

Dorota Ratuszna – Podinspektor, 68 45 65 189, d.ratuszna@rpo.lubuskie.pl

Teresa Sosulska – Główny specjalista, 68 45 65 313, t.sosulska@efs.lubuskie.pl

Anna Urbaniak - Główny specjalista, 68 45 65 187, a.urbaniak@rpo.lubuskie.pl

Hanna Witkowska - Główny specjalista, 68 45 65 558, h.witkowska@rpo.lubuskie.pl

 

 

 

DFS.IX Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS

Przemysław Osiński - Kierownik Wydziału, 68 45 65 428, p.osinski@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Bik - Główny specjalista, 68 45 65 433, m.bik@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Jaworska - Inspektor, 68 45 65 433, a.jaworska@rpo.lubuskie.pl

Kaczmarek Aneta - Inspektor, 68 45 65 433, a.kaczmarek@rpo.lubuskie.pl

Kamila Nawrocka - Główny specjalista, 68 45 65 351, k.nawrocka@rpo.lubuskie.pl

Bogumiła Pacyga - Główny specjalista, 68 45 65 433, b.pacyga@rpo.lubuskie.pl

Piotr Syska - Główny specjalista, 68 45 65 351, p.syska@rpo.lubuskie.pl

 

DFS X Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS 

Dominika Dauksza - Kierownik Wydziału, 68 45 65 332, d.dauksza@rpo.lubuskie.pl

Beata Burzyńska-Kiejda - Inspektor, 68 45 65 434, b.burzynska@rpo.lubuskie.pl

Jarosław Kaszkowiak – Główny specjalista, 68 45 65 179, j.kaszkowiak@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Marciniak - Podinspektor, 68 45 65 434, m.marciniak@rpo.lubuskie.pl

Barbara Otto-Jastrowicz - Inspektor, 68 45 65 178, b.otto@rpo.lubuskie.pl

Bożena Piwecka- Główny specjalista, 68 45 65 178, b.piwecka@rpo.lubuskie.pl

Aneta Radziwanowska-Gąsior - Główny specjalista, 68 45 65 434, a.radziwanowska@rpo.lubuskie.pl

Adam Szreder-  Główny specjalista, 68 45 65 178,  a.szreder@rpo.lubuskie.pl

Barbara Waligóra - Podinspektor, 68 45 65 178, b.waligora@rpo.lubuskie.pl

Angelina Więckowska - Inspektor, 68 45 65 434, a.wieckowska@rpo.lubuskie.pl