Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej przekazano dwadzieścia sześć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 40 603 110,33 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków kompletności w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19