Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

12 kwietnia 2019 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, DZIAŁANIE 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W odpowiedzi na konkurs złożono 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania: 1 960 888,41 złotych.