Skip to Content

200 mln zł na badania i innowacje

 Szanowni Państwo,
w czwartek 27 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński – członek zarządu województwa podpisał umowy dofinansowania projektów na badania i innowacje oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – Warto ubiegać się o środki pomocowe – powiedział M. Jabłoński. – Jesteście państwo tego najlepszym przykładem.

 Spółką wdrażającą innowacyjne technologie jest Ekoenergetyka – sp. z o.o., która realizuje aż dwa bardzo ważne projekty.

Otrzymała fundusze na mobilny tester zgodności pojazdu elektrycznego oraz stacji ładowania ze standardami ISO. Działanie 1.1 Badania i innowacje. Całkowita wartość projektu wynosi 2.241.600,00 zł, wartość kosztów kwalifikowanych: 1.965.600,00 zł, wielkość dofinasowania: 1.179.360,00 zł.

- Obecnie na rynku nie ma dostępnego narzędzia weryfikacji zgodności ze standardem ISO 15118 i IEC 61851, nie ma również ogólnodostępnych wiarygodnych testów diagnostycznych – wyjaśnił Bartosz Kubik, prezes spółki. – A jest to bardzo ważne dla podmiotów kupujących na przykład autobusy o napędzie elektrycznym.

Drugim projektem Ekoenergetyki jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii wodorowych w transporcie. Całkowita wartość projektu to 12.299.950,80 zł. wartość kosztów kwalifikowanych: 5.667.111,11 zł, wielkość dofinasowania: 3.116.911,11 zł.

Projekt jest ukierunkowany na stworzenie nowego zakładu poprzez inwestycję początkową w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz rejestrację działalności na terenie woj. lubuskiego (Zielona Góra), a następnie przez okres min. 3 lat prowadzenie działalności, której głównym zadaniem będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz technologii wodorowych (lub istotne udoskonalenie istniejących) w transporcie na skalę przemysłową, promocja rozwiązań, prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Umowy zawarto również z gminami. – Kiedyś termomodernizacja kojarzyła się wyłącznie z redukcją ubytków ciepła w danym obiekcie – powiedział Marcin Jabłoński. – Teraz jest to pojęcie znacznie szersze, zawierające między innymi działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych czynników.

Żagań wdraża „Termomodernizację budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”. Wartość przedsięwzięcia ogółem wynosi 4.135.590,07 zł, wartość dofinansowania: 3.056.330,26 zł. Placówki zyskają między innymi nowe, energooszczędne oświetlenie, grzejniki i pompy ciepła. To przełoży się na poprawę jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy Żagania.

Drugim projektem jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec”. Wartość projektu ogółem: 2.633.955,25 zł, wartość dofinansowania: 1.794.401,20 zł. Termomodernizacji zostaną poddane: remiza OSP, budynku publicznego – żłobka i domu seniora wykorzystywanego do działalności społecznej oraz budynku przedszkola-przychodni.

Trzeci projekt to „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I.”

Wartość projektu ogółem: 4.500.595,00 zł, wartość dofinansowania: 2.538.255,24 zł.

Czwarty projekt „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drągowinie” złożyła gmina Nowogród Bobrzański. Wartość ogółem to: 743.643,71 zł, wartość dofinansowania: 632.097,10 zł.

Piątym beneficjentem jest gmina Iłowa z „Termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej”. Wartość projektu ogółem: 1.200.935,00 zł, wartość dofinansowania: 533.170,04 zł.

Szóstym jest gmina Niegosławice z projektem „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Gmina Niegosławice”. Wartość ogółem: 3.172.647,50 zł, wartość dofinansowania: 2.696.750,37 zł.

- W puli Działania 1.1 na Badania i Innowacje jest ok. 200 mln zł – dodał M. Jabłoński. – Do tej pory rozdysponowano ok. 94 mln zł.

- Rozpisano już czwarty konkurs na 30 mln zł, a wiosną zostaną ogłoszone kolejne – uzupełnił Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.