Przejdź do komentarzy

Znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 19 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zaakceptował znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Znowelizowane Wytyczne będą obowiązywały od dnia ogłoszenia komunikatu informującego o miejscu ich publikacji i terminie obowiązywania
w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, co – zgodnie z informacją opublikowaną przez Rządowe Centrum Legislacji – powinno nastąpić najpóźniej 23 sierpnia br. Jednocześnie informujemy, że dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: www.mr.gov.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl
w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Zostanie tam również wskazana początkowa data obowiązywania Wytycznych.