Przejdź do komentarzy

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, przyjął zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Zmiany obowiązują od dnia 29 marca 2016 r.

Zmieniona dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl