Przejdź do komentarzy

Ważna informacja dotycząca zmian w dokumentacjach konkursowych

W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwały, na mocy których przyjęte zostały zmiany dokumentacji konkursowej dla konkursów nr: RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15, RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15, RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15, RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15, RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 oraz RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15. Wprowadzono zmiany w następujących dokumentach:    

  1. Regulamin dla konkursu  Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1  Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian),
  2. Regulamin dla konkursu  Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2  Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian),
  3. Regulamin dla konkursu  Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3  Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian),
  4. Ogłoszenie i Regulamin dla konkursu  Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian),
  5. Regulaminu dla konkursu  Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian),
  6. Regulaminu dla konkursu  Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian),
  7. Regulaminu dla konkursu  Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tabela zmian).