Przejdź do komentarzy

Zmiana wzoru karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego  przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020 stanowiący załącznik do regulaminu do niżej wymienionych konkursów:

Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16

Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16

Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16

Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16

Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16

Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16

Powyższa zmiana obowiązuje od daty przyjęcia wyżej wymienionej Uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego tj. od dnia 8 marca 2016 roku. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz prasie.  

 

Załącznik nr c6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020