Przejdź do komentarzy

Zmiana Składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

W dniu 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę, zgodnie z którą zmianie ulega skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Poniżej przedstawiamy aktualny skład KM.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020