Przejdź do komentarzy

Zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

w dniu  24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna– ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia z miesiąca kwietnia 2018 r. na maj/czerwiec 2018 r. W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

ZOBACZ KONKURS