Przejdź do komentarzy

Zmiana Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2017 rok

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 6 lutego 2017 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 149/1959/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr 163/2152/17 z dnia 24 stycznia 2017 roku.

            W zmienionym Harmonogramie został wydłużony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych -  ZIT Gorzów Wlkp., z 7 do 30 dni.

            W związku z powyższym przedmiotowy nabór będzie trwał od 31 lipca do 30 sierpnia 2017 roku. Kwota naboru nie ulega zmianie, jednakże jej ostateczna wartość będzie uzależniona od kursu euro aktualnego na miesiąc ogłoszenia konkursu.

Nowy Harmonogram 2017