Przejdź do komentarzy

Zasady udzielania pomocy publicznej w projektach realizowanych w formule pomocy zwrotnej w ramach programów polityki spójności 2014-2020

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy materiał dotyczący zasad udzielania pomocy publicznj w projektach wdrażanych w formule pomocy zwrotnej w ramach Polityki Spójności 2014-2020, zawierający zaakceptowaną przez UOKiK metodykę wyliczania ewkiwalentu dotacji brutto dla pomocy publicznej udzielanej w ramach ww. projektów.

 

Załącznik:

Zasady udzielania pomocy publicznej w projektach realizowanych w formule pomocy zwrotnej w ramach programów polityki spójności 2014-2020.