Przejdź do komentarzy

Zamieszczono czwartą część "pytań i odpowiedzi" dla Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

Szanowni Państwo,

zamieszczono czwartą część "pytań i odpowiedzi" dla Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1  Badania i innowacje.

 

Pytania dotyczące konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01_16_część 4