Przejdź do komentarzy

Zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie

W dniu 13 lutego 2018 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą nr 241/3362/18 zaktualizowany Wzór wniosku o dofinansowanie w części współfinansowanej z EFS oraz Instrukcję wypełnienia wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Wzrór wniosku o dofinansowanie projektu