Przejdź do komentarzy

Zakończył się nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji

21 marca br. zakończył się nabór wniosków na konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Ministra Rozwoju.

51 gmin województwa lubuskiego złożyło wnioski na Konkurs dotacji. Obecnie trwa ocena formalna wniosków.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

 

PYTNIA I ODPOWIEDZI:
W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. ustawy o rewitalizacji.

Pytania i odpowiedzi w Konkursie dotacji na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji.