Przejdź do komentarzy

Zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Szanowni Państwo!

 W dniu 22 lipca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej , w ramach następującej kategorii interwencji:

113 - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia..

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 31 070 153,00PLN .

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  30 656 767,10 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  32 302 117,10 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 2 wnioski.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  30 656 767,10 PLN
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:   32 302 117,10 PLN

Nie skierowano wniosków do uzupełnienia.

 

Załącznik:

Tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.