Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 7 110 043,74 zł.

Pozytywnie zweryfikowany wniosek