Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane cztery wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  426 056,48 zł.

Tabela