Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  osiemnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 176 928 ,96 zł.