Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych siedemnaście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 9 594 786,625 zł.

Lista projektów