Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 461 037,50 zł.

 

Lista