Przejdź do komentarzy

Zakończenie powtórnej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 11 stycznia 2018 r. zakończyła się powtórna ocena merytoryczna 1 projektu złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, który w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został skierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Na etapie powtórnej oceny merytorycznej projekt uzyskał wynik pozytywny – wartość wnioskowanego dofinansowania  3 522 624,71   PLN – i zostanie przekazany do  kolejnego etapu – wyboru projektów do dofinansowania.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich 31 projektów znajdujących się na liście projektów ocenionych pozytywnie (po jej aktualizacji) wynosi 78 971 076,18 PLN.

 

Załącznik:

Zaktualizowana Lista projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.