Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 2 sierpnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych
w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy Listę rankingową.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 10 070 558,90 PLN.

Negatywnie oceniono 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 581 144,00 PLN.

 

Załączniki:

Lista rankingowa wniosków.