Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 1 grudnia 2016 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 21 611 010,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 listopada 2016 r. (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16 listopada 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. wezwania uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16