Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – III runda konkursowa

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że 24 lutego 2017 r. zakończyła się ocena formalna 2 wniosków złożonych w ramach III rundy konkursowej konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (III Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy).

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek.

Negatywnie zweryfikowano 1 wniosek.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 280 682,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  1 918 804,55 PLN.

Informacja o konkursie