Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 546 464,02 zł.