Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 14 czerwca 2016 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 1 838 550,00 zł.