Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 15 lipca 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektu - Promocja gospodarcza regionu.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 257 217,39 zł.