Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 16 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania
38 290 088,66PLN