Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, iż 1 lipca 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1  Badania i innowacje.

W odpowiedzi na konkurs w wersji elektronicznej zarejestrowano 86 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 253 979 666,40 PLN.
Po złożeniu do IZ wszystkich projektów w wersji papierowej wartości te zostaną zaktualizowane.