Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na II rundę konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 28 października 2016 roku został zakończony nabór II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W ramach naboru II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych nie złożono żadnego wniosku aplikacyjnego.