Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na II rundę konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 28 października 2016 roku został zakończony nabór II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 147 482,91 zł.