Przejdź do komentarzy

Wynik konkursu NR RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,
w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 05.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu NR RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15, prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania