Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 5

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 19 lipca 2016 r. zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze