Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 listopada 2016 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów