Przejdź do komentarzy

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w badaniu

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi badania, których celem jest określenie modeli zarządzania innowacjami produktowymi i procesowymi w polskich przedsiębiorstwach.

Uprzejmie prosimy o włączenie się do badań a tym samym do powiększenia zasobów polskiej nauki. Licząc na Państwa życzliwość i współpracę, z góry dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety poprzez odpowiedź na zawarte w nim pytania.

Pragniemy zapewnić, że badania są anonimowe i że wszystkie podane informacje posłużą jedynie dla celów naukowo-badawczych. Wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zagregowanej.

Kwestionariusz ankiety znajduje się pod poniższym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1zDiWBz_lZK0ABIw6qC-RBPhUYvjodCVXT-AOrSAzUDY/viewform?c=0&w=1

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 30 listopada 2015 r.