Przejdź do komentarzy

Wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 12 sierpnia 2016 roku w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.