Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

W dniu 27 stycznia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.

Zmiana obowiązuje od dnia 27.01.2017 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie