Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15

W dniu 10 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin

Tabela zmian